Path 12

Konference, diskusija un pieredzes apmaiņa par laikmetīgās kultūras procesiem Latvijā un Norvēģijā

2022. gada 19. decembris

Līdz ar projekta “Es, cilvēks, pasaulē” laikmetīga kultūras procesa veicināšanas instruments uzsākšanu ne tikai strādājam ar bērniem un jauniešiem un gatavojamies atklāt nākamos sienas gleznojumus 2023. gadā, bet arī aktualizējam laikmetīgās mākslas nozīmi un pieejamību Latvijā.

Decembra sākumā Latvijā viesojās projekta partneri no Nordland reģiona Kultūras skolas somas (Den kulturelle skolesekken i Nordland). Kopā ar projekta partneriem piedzīvojām vairākas laikmetīgās kultūras pieredzes Rīgā un organizējām starptautisku konferenci par laikmetīgo mākslu.

Konferences galvenās tēmas – starpvalstu pieredzes apmaiņa un laikmetīgās mākslas piemēri Latvijā un Norvēģijā. Konferencē piedalījās mākslas kuratore Auguste Petre, Latvijas Laikmetīgās mākslas muzeja fonda valdes locekle Elīna Vikmane, mākslinieces Ingūna Skuja un Melisa D. Breidena (Skuja Braden), Norvēģijas Nordland reģiona Kultūras skolas somas vadītāja Ida Hevroija (Ida Hevrøy) un Ziedoņa klases vadītāja Elizabete Pavlovska.

Konferences dienas plāns bija sekojošs:
11.00-11.05 Konferences atklāšana (Elizabete Pavlovska)
11.05-12.00 Laikmetīgās mākslas piemērs Norvēģijā (Ida Hevroija)
12.00-12.20 Kafijas pauze
12.20-14.00 Diskusija Izejas punkts laikmetīgajai mākslai Latvijā (Auguste Petre, Elīna Vikmane, Ingūna Skuja, Melisa D. Breidena, Ida Hevroja, Elizabete Pavlovska)
Konference notika angļu valodā gan Facebook LIVE formātā, gan klātienē, Sporta 2 kvartālā, Rīgā. Konferences ieraksts pieejams te.

Imanta Ziedoņa fonda Viegli iniciatīvas izglītībā Ziedoņa klase vadītājas Elizabetes Pavlovskas atziņas no starptautiskās konferences Izejas punkts:

“Norvēģijas partneru prezentācija un viesošanās atgādina, ka laikmetīgajā mākslā būtiski ir to pieredzēt, nevis saprast. Tas tieši sasaucas ar pēdējā laika notikumiem Latvijā. Konferences pirmajā daļā Kultūras skolas somas kolēģi no Norvēģijas atzina, ka, lai kāds kultūras piedāvājums tiek sniegts jauniešiem, tam vienmēr jābūt kvalitatīvam. Konferences otrajā daļā diskutējām par laikmetīgās mākslas aktualitātēm Latvijā. Dalībnieki atzina, ka “kancelēšanas” kultūra jeb mākslas noliegšana ir daudz bīstamāka nekā pašas diskusijas par laikmetīgo mākslu, kas tieši šobrīd notiek mūsu mājās. Gan mūsu pieredze, strādājot ar jauniešiem, gan statistika pierāda, ka jaunieši ir ieinteresēti pieredzēt kultūru un laikmetīgo mākslu, bet, ja to neļauj pieredzēt un cenzē, tai nemaz nav iespēja nonākt pie skolu jauniešiem. Konferencē izskanēja daudz pārsteidzošu faktu, kas liek domāt par mūsu sabiedrību kopumā. Kopīgi domājām par to, kas ir tās lietas, kas attur mūs būt pasaulīgiem, laikmetīgiem un uz attīstību vērstiem. Diskusijas atziņās izskanēja, ka tā ir izglītība, komunikācija un neesošais Laikmetīgās mākslas muzejs, kas noteikti ir vieni no iemesliem. Taču pati galvenā atziņa – par laikmetīgo mākslu un problēmām tajā ir jāturpina runāt un jābūt godīgiem. Un būt godīgam nenozīmē būt aizvainojošam, skarbam vai neētiskam. Tā ir atbildība pret sabiedrību un sevi, lai vēsture neatkārtotos un mēs turpinātu attīstīties.”

Turpinājumā tēžveidīgi jaunieguvumi un pārdomas par Latvijā piedzīvoto kopā ar projekta partneriem no Norvēģijas:

► Norvēģijā, tāpat kā Latvijā, Skolas somas mērķis ir nodrošināt augstas kvalitātes produktus, kā arī atspoguļot un ļaut jauniešiem piedzīvot dažādību kultūrā;
► laikmetīgā māksla var būt palīgs, lai runātu par dažādām tēmām, piemēram, Norvēģijā Knuta Hamsuna muzejs caur laikmetīgo mākslu atspoguļo vienu no atzītākajiem norvēģu autoriem;
► Norvēģijā pastāv uzskats, ka māksliniekam jābūt neatkarīgam, kā arī brīvam no cenzūras un ierobežojumiem. Pēdējo nedēļu diskusijas Latvijā iezīmē to, ka pie mums tā nav;
► Norvēģu viesi ir priecīgi un iedvesmoti iepazīties ar mūsu izlaušanās spēli Blēņas un pasakas Sporta 2 kvartālā, Ziedoņa muzejs izstādi ārtelpās Perpendikulārā karote un citām Imanta Ziedoņa fonda Viegli grupas aktivitātēm;
►  paldies Rīgas cirkam par izzinošo ekskursiju un stāstījumu par esošajiem, topošajiem projektiem, iepazīstināšanu ar laikmetīgo cirku;
► ļoti iedvesmojošs ir jaunais RSU Anatomijas muzejs. Mūs ļoti uzrunāja muzeja stratēģija – runāt par sensitīvām tēmām ar un caur laikmetīgo mākslu;
► paldies Latvijas Nacionālajam mākslas muzejam par iespēju ielūkoties tehnikās, kā mākslas muzejs strādā ar jauniešiem. Jo vairāk cilvēku ies uz muzeju, jo ātrāk Latvijā būs mājas laikmetīgajai mākslai.

Imanta Ziedoņa fonds Viegli, Ziedoņa klase realizē projektu “Es, cilvēks, pasaulē” laikmetīga kultūras procesa veicināšanas instruments (projekta Nr. EEZ/2021/1/28) ar Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2014. – 2021. gada perioda programmas Vietējā attīstība, nabadzības mazināšana un kultūras sadarbība atklātā konkursā Atbalsts profesionālās mākslas un kultūras produktu radīšanai bērnu un jauniešu auditorijai gūto atbalstu.

Strādājam kopā zaļai, konkurētspējīgai un iekļaujošai Eiropai!