Path 12
Piedāvājums
klasēm

“Purvīti meklējot”

 • Klašu grupa: 7. - 12. klase
 • Nodarbības ilgums: 90 minūtes
 • Cena: 7 eur/skolēns, skolotājiem bez maksas
 • Norises vieta: Klātienē izglītības iestādē
 • Darba laiks: d.d. 8.00 – 17.00

Ievadā jaunieši iepazīstas ar Vilhelma Purvīša un citu viņa laikabiedru dzīvi un atstāto mantojumu erudīcijas spēlē.

Nodarbības otrajā – galvenajā daļā, skolēni aicināti paši radīt. Sadalot klasi grupās, atsaucoties uz Vilhelmu Purvīti uzdevums ir radīt šodienas ainavu. Tiek doti desmit aktuāli ziņu virsraksti, jāizvēlas kāds no tiem un iedvesmojoties jārada sava ainava. Lai jaunieši iegūtu lielāku izpratni par vizuālo mākslu, nodarbību vadītājs dod papildu uzdevumu, kādā tehnikā darboties. Nodarbības noslēgumā katra komanda prezentē savu padarīto, viens otram izsaka komentārus, kā arī salīdzina, cik dažādas interpretācijas ir iespējams radīt.

Kultūrizglītības nodarbība rada priekšstatu gan par lielo Meistaru – Vilhelmu Purvīti, kā arī ir lieliska vieta sadarbībai un kopradei.

Nodarbība “Kultūra un daba”

 • Klašu grupa: 7 – 12. klase
 • Cena: Reizi mēnesī bez maksas, iepriekš piesakoties
 • Norises vieta: klātienē izglītības iestādē
 • Darba laiks: d.d. 8.00 – 17.00

Kultūrizglītības nodarbība veidota kā izbraukuma izlaušanās spēle, lai iepazīstinātu skolēnus ar kultūras un dabas sinerģiju. Spēles laikā skolēni paralēli darbojas trīs komandās ar dažādām ceļojumu somām, kur viena no tām veltīta Imanta Ziedoņa dzejoļu krājumam Viddivvārpā: poēma par maizi, darbam Poēma par pienu un trešā filozofiskajam krājumam Es skaitīju un nonācu pie Viena.

Spēlē iekļautas dažādas ar dabu un kultūru saistītas tēmas, un tās laikā ar uzdevumu palīdzību skolēni iepazīst rakstnieka daiļradi un lauksaimniecības nozari vienlaikus, piemēram, mācās kviešus atšķirt no miežiem un iepazīst mēness fāzes. Nodarbība unikāla ar to, ka tajā jaunieši darbosies gan ar praktiskiem rekvizītiem, gan digitālajā vidē.

Imanta Ziedoņa “Dzintarainā pasaka”

 • Klašu grupa: 1. – 4. klase
 • Cena: 7 eur/skolēns, skolotājiem bez maksas
 • Norises vieta klātienē izglītības iestādē
 • Darba laiks: d.d. 8.00 – 17.00

Nodarbības laikā skolēni iepazīstas ar Imanta Ziedoņa Krāsainajām pasakām, īpaši Dzintaraino pasaku. Nodarbības vadītājs kopā ar bērniem piedzīvo Dzintaraino pasaku – sarunājas par pasakas tēliem un tās notikumu gaitu. Bērni iepazīst pasakas tēlu emocijas, reflektē par pasakas varoņiem un zīmē savas ilustrācijas īpaši izveidotās darba burtnīcās.

Nodarbībai iespējams turpinājums skolotāja vadībā – bērni saņem uzlīmes, kuras pēc tam var izmantot veidojot savus komiksus ar pasaku tēliem no Krāsainajām pasakām – Zilo cerību zirgu, Melno velnu, Raibo un citiem.

Detektīvspēle

 • Klašu grupa: 9. – 12. klase
 • Cena: 7 eur/skolēns, skolotājiem bez maksas
 • Norises vieta: Klātienē izglītības iestādē

Detektīvspēles laikā skolēni iepazīstas ar Imanta Ziedoņa biogrāfiju un izzina sevi, darbojoties individuāli un komandā. Kultūrizglītības nodarbībā īpašs uzsvars likts uz to, cik dažādas var būt cilvēka personības, īpaši Imanta Ziedoņa. Nodarbība klases telpā norit dažādās stacijās, kuras katra veltīta kādai no Imantam Ziedonim nozīmīgām dzīves jomām – darbs, daba, ceļš un paradokss. Detektīvs par Imantu Ziedoni iekļauts programmā “Latvijas skola soma”.

Dzeja. Es. Ziedonis

 • Klašu grupa: 7. – 9. klase
 • Cena: 7 eur/skolēns, skolotājiem bez maksas
 • Norises vieta: klātienē izglītības iestādē
 • Darba laiks: d.d. 8.00 – 17.00

Nodarbības laikā jaunieši iepazīstas ar Imanta Ziedoņa un citu laikmetīgo latviešu rakstnieku dzejoļiem, to rakstīšanas tehnikām un interpretāciju veidiem. Kopā ar nodarbības vadītāju skolēni diskutē par to, kas ir dzeja, kāda ir tās loma mūsdienās un jauniešu dzīvē, kā arī iepazīstas ar veidiem, kādos formātos dzeju iespējams nodot auditorijai – caur mūziku, deju un citiem mākslas veidiem. Noslēgumā jaunieši aicināti radīt paši savus dzejoļus, veidot to ilustrācijas ar attēliem un prezentēt tos dzejas lasījumos klases ietvaros.

 

Nodarbība tapusi projekta “Es, cilvēks, pasaulē” laikmetīga kultūras procesa veicināšanas instruments ietvaros ar Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2014. – 2021. gada perioda programmas Vietējā attīstība, nabadzības mazināšana un kultūras sadarbība atklātā konkursā Atbalsts profesionālās mākslas un kultūras produktu radīšanai bērnu un jauniešu auditorijai gūto atbalstu.

Ziedonis. Vietas. Pašdokumentēšanās

 • Klašu grupa: 10. – 12. klase
 • Cena: 7 eur/skolēns, skolotājiem bez maksas
 • Norises vieta: klātienē izglītības iestādē
 • Darba laiks: d.d. 8.00 – 17.00

Nodarbības laikā skolēni aicināti iejusties tūrisma aģentūras darbinieku ādā un izveidot ceļvedi Latvijas vietām, kuras reiz apceļojis un dokumentējis rakstnieks Imants Ziedonis un pašdokumentēt savu šodienas Latvijas redzējumu. Jaunieši iepazīstas ar Imanta Ziedoņa literāro mantojumu – dokumentālās prozas darbu fragmentiem no grāmatām Leišmalīte, Tik un tā, Kurzemīte un Tutepatās, vietām un personībām tajos, lai radītu paši savu Latvijas tūrisma maršrutu un prezentētu savu jaunradi dažādos audiovizuālos veidos – fotogrāfiju, video, TV reklāmas un citos veidos.

 

Nodarbība tapusi projekta “Es, cilvēks, pasaulē” laikmetīga kultūras procesa veicināšanas instruments ietvaros ar Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2014. – 2021. gada perioda programmas Vietējā attīstība, nabadzības mazināšana un kultūras sadarbība atklātā konkursā Atbalsts profesionālās mākslas un kultūras produktu radīšanai bērnu un jauniešu auditorijai gūto atbalstu.

Es, cilvēks, pasaulē

 • Klašu grupa: 4. – 6. klase
 • Cena: 7 eur/skolēns, skolotājiem bez maksas
 • Norises vieta: klātienē izglītības iestādē
 • Darba laiks: d.d. 8.00 – 17.00

Izzinoša nodarbība balstīta Imanta Ziedoņa ģimenes enciklopēdijā Es, cilvēks, pasaulē un tajā aprakstītajās vērtībās – personība un tās īpašības, kolektīvs, dzīvā radība, valsts un atbildība. Nodarbība gaitā skolēni veic uzdevumus komandās, iepazīstas ar grāmatas fragmentiem, reflektē par tajā paustajām vērtībām un veic sešus uzdevumus, no kuriem katrs simbolizē kādu pasauli – radību pasaule, cilvēku pasaule, klases pasaule, valsts, atbildība un vērtību pasaule. Noslēgumā visiem dalībniekiem būs iespēja radīt savus mākslas darbus – attēlot savu vērtību pasauli uz nelielām kartītēm, kas veidos maza formāta laikmetīgās mākslas darbu izstādi uz nodarbības centrālā objekta – globusa.

 

Nodarbība tapusi projekta “Es, cilvēks, pasaulē” laikmetīga kultūras procesa veicināšanas instruments ietvaros ar Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2014. – 2021. gada perioda programmas Vietējā attīstība, nabadzības mazināšana un kultūras sadarbība atklātā konkursā Atbalsts profesionālās mākslas un kultūras produktu radīšanai bērnu un jauniešu auditorijai gūto atbalstu.

Es, cilvēks, pasaulē

 • Klašu grupa: 1. – 3. klase
 • Cena: 7 eur/skolēns, skolotājiem bez maksas
 • Norises vieta: klātienē izglītības iestādē
 • Darba laiks: d.d. 8.00 – 17.00

Izzinoša nodarbība sākumskolēniem balstīta Imanta Ziedoņa ģimenes enciklopēdijā Es, cilvēks, pasaulē un tajā aprakstītajās vērtībās – personība un tās īpašības, kolektīvs, dzīvā radība. Nodarbības gaitā skolēni veic uzdevumus komandās, iepazīstas ar grāmatas fragmentiem, reflektē par tajā paustajām vērtībām un veic četrus uzdevumus, no kuriem katrs simbolizē kādu pasauli – radību pasaule, cilvēku pasaule, klases pasaule un vērtību pasaule.

Noslēgumā visiem dalībniekiem būs iespēja radīt savus mākslas darbus – attēlot savu vērtību pasauli uz nelielām kartītēm, kas veidos maza formāta laikmetīgās mākslas darbu izstādi uz nodarbības centrālā objekta – globusa.

 

Nodarbība tapusi projekta “Es, cilvēks, pasaulē” laikmetīga kultūras procesa veicināšanas instruments ietvaros ar Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2014. – 2021. gada perioda programmas Vietējā attīstība, nabadzības mazināšana un kultūras sadarbība atklātā konkursā Atbalsts profesionālās mākslas un kultūras produktu radīšanai bērnu un jauniešu auditorijai gūto atbalstu.

Imants Ziedonis un sociālais aktīvisms: dižkoku piemērs

 • Klašu grupa: 5. – 8. klase
 • Cena: 7 eur/skolēns, skolotājiem bez maksas
 • Norises vieta klātienē izglītības iestādē
 • Darba laiks: d.d. 8.00 – 17.00

Jaunieši komandās iepazīstas ar rakstnieka Imanta Ziedoņa personību, literāro mantojumu un sabiedrisko darbību. Nodarbības fokusā ir Latvijas dižkoki, to atrašanās vietas, Imanta Ziedoņa vadītā Dižkoku atbrīvošanas grupa un grupas laika liecību grāmata Tutepatās. Lai aktualizētu mākslinieka lomu sabiedriskajā aktīvismā, jaunieši diskutē par dažādām mūsdienu nejēdzībām, I. Ziedoņa sabiedriskā aktīvisma piemēriem – Dižkoku atbrīvotāju grupu, bērnu folkloras kustību Pulkā eimu, pulkā teku, Latgales podnieku skolas dibināšanu, Daugavas krasta sakopšanas programmu, Spīdolas balvas stipendiju. Sekojot piemēram, jaunieši iejūtas aktīvistu lomās un meklē risinājumus mūsdienu nejēdzībām.

Kā darbojas kultūra?

 • Klašu grupa: 10. – 12. klase
 • Cena: 7 eur/skolēns, skolotājiem bez maksas
 • Norises vieta: Klātienē izglītības iestādē
 • Darba laiks: d.d. 8.00 – 17.00

Nodarbībā skolēni iepazīstas ar Latvijas kultūras iestādēm un to darbības specifiku, kultūrpolitikas procesiem un pilsonisko līdzdalību kultūras nozarē. Jaunieši strādā grupās un veido kultūras institūciju vizītkartes, iepazīstas ar kultūrpolitikas izaicinājumiem Latvijā un diskutē par potenciālajiem problēmu risinājumiem. Kultūrizglītības nodarbība būs labs papildinājums, lai apgūtu kultūras pamatus, vēsturi un sociālās zinātnes.

Darba kolektīviem, ģimenēm un draugu kompānijām pieejamas visas Ziedoņa klases nodarbības. Sazinies ar mums, lai sarunātu vēlamo nodarbības laiku, rakstot uz ziedonaklase@fondsviegli.lv vai zvanot +371 26295530, +371 29194902.

Iespējams iegādāties arī fonda Viegli dāvanu kartes.