Path 12
Piedāvājums
klasēm

Imanta Ziedoņa “Dzintarainā pasaka”

 • Klašu grupa: 1. – 4. klase
 • Cena: 5 eur/skolēns, skolotājiem bez maksas
 • Norises vieta klātienē izglītības iestādē
 • Darba laiks: d.d. 8.00 – 17.00

Nodarbības laikā skolēni iepazīstas ar Imanta Ziedoņa Krāsainajām pasakām, īpaši Dzintaraino pasaku. Nodarbības vadītājs kopā ar bērniem piedzīvo Dzintaraino pasaku – sarunājas par pasakas tēliem un tās notikumu gaitu. Bērni iepazīst pasakas tēlu emocijas, reflektē par pasakas varoņiem un zīmē savas ilustrācijas īpaši izveidotās darba burtnīcās.

Nodarbībai iespējams turpinājums skolotāja vadībā – bērni saņem uzlīmes, kuras pēc tam var izmantot veidojot savus komiksus ar pasaku tēliem no Krāsainajām pasakām – Zilo cerību zirgu, Melno velnu, Raibo un citiem.

Detektīvspēle

 • Klašu grupa: 9. – 12. klase
 • Cena: 5 eur/skolēns, skolotājiem bez maksas
 • Norises vieta: Klātienē izglītības iestādē

Detektīvspēles laikā skolēni iepazīstas ar Imanta Ziedoņa biogrāfiju un izzina sevi, darbojoties individuāli un komandā. Kultūrizglītības nodarbībā īpašs uzsvars likts uz to, cik dažādas var būt cilvēka personības, īpaši Imanta Ziedoņa. Nodarbība klases telpā norit dažādās stacijās, kuras katra veltīta kādai no Imantam Ziedonim nozīmīgām dzīves jomām – darbs, daba, ceļš un paradokss. Detektīvs par Imantu Ziedoni iekļauts programmā “Latvijas skola soma”.

Dzeja. Es. Ziedonis

 • Klašu grupa: 7. – 9. klase
 • Cena: 5 eur/skolēns, skolotājiem bez maksas
 • Norises vieta: klātienē izglītības iestādē
 • Darba laiks: d.d. 8.00 – 17.00

Nodarbības laikā jaunieši iepazīstas ar Imanta Ziedoņa un citu laikmetīgo latviešu rakstnieku dzejoļiem, to rakstīšanas tehnikām un interpretāciju veidiem. Kopā ar nodarbības vadītāju skolēni diskutē par to, kas ir dzeja, kāda ir tās loma mūsdienās un jauniešu dzīvē, kā arī iepazīstas ar veidiem, kādos formātos dzeju iespējams nodot auditorijai – caur mūziku, deju un citiem mākslas veidiem. Noslēgumā jaunieši aicināti radīt paši savus dzejoļus, veidot to ilustrācijas ar attēliem un prezentēt tos dzejas lasījumos klases ietvaros.

 

Nodarbība tapusi projekta “Es, cilvēks, pasaulē” laikmetīga kultūras procesa veicināšanas instruments ietvaros ar Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2014. – 2021. gada perioda programmas Vietējā attīstība, nabadzības mazināšana un kultūras sadarbība atklātā konkursā Atbalsts profesionālās mākslas un kultūras produktu radīšanai bērnu un jauniešu auditorijai gūto atbalstu.

Ziedonis. Vietas. Pašdokumentēšanās

 • Klašu grupa: 10. – 12. klase
 • Cena: 5 eur/skolēns, skolotājiem bez maksas
 • Norises vieta: klātienē izglītības iestādē
 • Darba laiks: d.d. 8.00 – 17.00

Nodarbības laikā skolēni aicināti iejusties tūrisma aģentūras darbinieku ādā un izveidot ceļvedi Latvijas vietām, kuras reiz apceļojis un dokumentējis rakstnieks Imants Ziedonis un pašdokumentēt savu šodienas Latvijas redzējumu. Jaunieši iepazīstas ar Imanta Ziedoņa literāro mantojumu – dokumentālās prozas darbu fragmentiem no grāmatām Leišmalīte, Tik un tā, Kurzemīte un Tutepatās, vietām un personībām tajos, lai radītu paši savu Latvijas tūrisma maršrutu un prezentētu savu jaunradi dažādos audiovizuālos veidos – fotogrāfiju, video, TV reklāmas un citos veidos.

 

Nodarbība tapusi projekta “Es, cilvēks, pasaulē” laikmetīga kultūras procesa veicināšanas instruments ietvaros ar Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2014. – 2021. gada perioda programmas Vietējā attīstība, nabadzības mazināšana un kultūras sadarbība atklātā konkursā Atbalsts profesionālās mākslas un kultūras produktu radīšanai bērnu un jauniešu auditorijai gūto atbalstu.

Es, cilvēks, pasaulē

 • Klašu grupa: 4. – 6. klase
 • Cena: 5 eur/skolēns, skolotājiem bez maksas
 • Norises vieta: klātienē izglītības iestādē
 • Darba laiks: d.d. 8.00 – 17.00

Izzinoša nodarbība balstīta Imanta Ziedoņa ģimenes enciklopēdijā Es, cilvēks, pasaulē un tajā aprakstītajās vērtībās – personība un tās īpašības, kolektīvs, dzīvā radība, valsts un atbildība. Nodarbība gaitā skolēni veic uzdevumus komandās, iepazīstas ar grāmatas fragmentiem, reflektē par tajā paustajām vērtībām un veic sešus uzdevumus, no kuriem katrs simbolizē kādu pasauli – radību pasaule, cilvēku pasaule, klases pasaule, valsts, atbildība un vērtību pasaule. Noslēgumā visiem dalībniekiem būs iespēja radīt savus mākslas darbus – attēlot savu vērtību pasauli uz nelielām kartītēm, kas veidos maza formāta laikmetīgās mākslas darbu izstādi uz nodarbības centrālā objekta – globusa.

 

Nodarbība tapusi projekta “Es, cilvēks, pasaulē” laikmetīga kultūras procesa veicināšanas instruments ietvaros ar Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2014. – 2021. gada perioda programmas Vietējā attīstība, nabadzības mazināšana un kultūras sadarbība atklātā konkursā Atbalsts profesionālās mākslas un kultūras produktu radīšanai bērnu un jauniešu auditorijai gūto atbalstu.

Es, cilvēks, pasaulē

 • Klašu grupa: 1. – 3. klase
 • Cena: 5 eur/skolēns, skolotājiem bez maksas
 • Norises vieta: klātienē izglītības iestādē
 • Darba laiks: d.d. 8.00 – 17.00

Izzinoša nodarbība sākumskolēniem balstīta Imanta Ziedoņa ģimenes enciklopēdijā Es, cilvēks, pasaulē un tajā aprakstītajās vērtībās – personība un tās īpašības, kolektīvs, dzīvā radība. Nodarbības gaitā skolēni veic uzdevumus komandās, iepazīstas ar grāmatas fragmentiem, reflektē par tajā paustajām vērtībām un veic četrus uzdevumus, no kuriem katrs simbolizē kādu pasauli – radību pasaule, cilvēku pasaule, klases pasaule un vērtību pasaule.

Noslēgumā visiem dalībniekiem būs iespēja radīt savus mākslas darbus – attēlot savu vērtību pasauli uz nelielām kartītēm, kas veidos maza formāta laikmetīgās mākslas darbu izstādi uz nodarbības centrālā objekta – globusa.

 

Nodarbība tapusi projekta “Es, cilvēks, pasaulē” laikmetīga kultūras procesa veicināšanas instruments ietvaros ar Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2014. – 2021. gada perioda programmas Vietējā attīstība, nabadzības mazināšana un kultūras sadarbība atklātā konkursā Atbalsts profesionālās mākslas un kultūras produktu radīšanai bērnu un jauniešu auditorijai gūto atbalstu.

Imants Ziedonis un sociālais aktīvisms: dižkoku piemērs

 • Klašu grupa: 5. – 12. klase
 • Cena: 5 eur/skolēns, skolotājiem bez maksas
 • Norises vieta klātienē izglītības iestādē
 • Darba laiks: d.d. 8.00 – 17.00

Jaunieši komandās iepazīstas ar rakstnieka Imanta Ziedoņa personību, literāro mantojumu un sabiedrisko darbību. Nodarbības fokusā ir Latvijas dižkoki, to atrašanās vietas, Imanta Ziedoņa vadītā Dižkoku atbrīvošanas grupa un grupas laika liecību grāmata Tutepatās. Lai aktualizētu mākslinieka lomu sabiedriskajā aktīvismā, jaunieši diskutē par dažādām mūsdienu nejēdzībām, I. Ziedoņa sabiedriskā aktīvisma piemēriem – Dižkoku atbrīvotāju grupu, bērnu folkloras kustību Pulkā eimu, pulkā teku, Latgales podnieku skolas dibināšanu, Daugavas krasta sakopšanas programmu, Spīdolas balvas stipendiju. Sekojot piemēram, jaunieši iejūtas aktīvistu lomās un meklē risinājumus mūsdienu nejēdzībām.

Kā darbojas kultūra?

 • Klašu grupa: 10. – 12. klase
 • Cena: 4 eur/skolēns, skolotājiem bez maksas
 • Norises vieta: Klātienē izglītības iestādē
 • Darba laiks: d.d. 8.00 – 17.00

Nodarbībā skolēni iepazīstas ar Latvijas kultūras iestādēm un to darbības specifiku, kultūrpolitikas procesiem un pilsonisko līdzdalību kultūras nozarē. Jaunieši strādā grupās un veido kultūras institūciju vizītkartes, iepazīstas ar kultūrpolitikas izaicinājumiem Latvijā un diskutē par potenciālajiem problēmu risinājumiem. Kultūrizglītības nodarbība būs labs papildinājums, lai apgūtu kultūras pamatus, vēsturi un sociālās zinātnes.

Kultūras kanona stunda Ziedoņa bibliotēkā

 • Klašu grupa: 9. – 12. klase
 • Cena: 5 eur/skolēns, skolotājiem bez maksas
 • Norises vieta: Sporta iela 2, Rīgā
 • Darba laiks: d.d. 8.00 – 17.00

Izzinoši praktiska muzejpedagoģijas nodarbība par Imantu Ziedoni un Latvijas kultūras kanona vērtībām, kuras laikā skolēni veic vairāku līmeņu uzdevumus. Skolēni papildina savas zināšanas par kultūras kanona vērtībām, analizē un interpretē informāciju, kā arī radoši izpaužas kultūras kanona vērtībās – diskutē par vērtībām, kuras varētu pievienot Latvijas kultūras kanonam. Nodarbībā īpaši aktualizētas vērtības, kas saistītas ar Imantu Ziedoni.

E-izrāde Lāča Andreja stunda

 • Klašu grupa: 1. – 3. klašu grupa
 • Cena: Bez maksas
 • Norises vieta: Attālināti

Radoši izzinoša pasaka, kuras laikā atdzīvojas Imanta Ziedoņa pasaku tēli – Kroko un Suns Funs –, kā arī Ziedoņa muzeja krājuma atpazīstamākais priekšmets – Lācis Andrejs Upīts. E-Izrādē bērni iepazīstas ar dažādiem faktiem par Imantu Ziedoni un viņa daiļradi, kā arī citiem latviešu rakstniekiem un dzejniekiem. Mazie skatītāji gūst zināšanas par Imanta Ziedoņa kultūrvēsturisko mantojumu, kas atrodas dzejnieka vasaras mājā Murjāņos.

Darba kolektīviem, ģimenēm un draugu kompānijām pieejamas visas Ziedoņa klases nodarbības. Sazinies ar mums, lai sarunātu vēlamo nodarbības laiku, rakstot uz ziedonaklase@fondsviegli.lv vai zvanot +371 26295530, +371 29194902.

Iespējams iegādāties arī fonda Viegli dāvanu kartes.