Path 12
Piedāvājums
klasēm

Kā darbojas kultūra?

 • Klašu grupa: 10. - 12. klase
 • Cena: 4eur/skolēns, skolotājiem bez maksas
 • Norises vieta: Klātienē izglītības iestādē
 • Darba laiks: d.d. 8.00 - 17.00

Nodarbībā skolēni iepazīstas ar Latvijas kultūras iestādēm un to darbības specifiku, kultūrpolitikas procesiem un pilsonisko līdzdalību kultūras nozarē. Jaunieši strādā grupās un veido kultūras institūciju vizītkartes, iepazīstas ar kultūrpolitikas izaicinājumiem Latvijā un diskutē par potenciālajiem problēmu risinājumiem. Kultūrizglītības nodarbība būs labs papildinājums, lai apgūtu kultūras pamatus, vēsturi un sociālās zinātnes.

Detektīvspēle

 • Klašu grupa: 9. - 12. klase
 • Cena: 5eur/skolēns, skolotājiem bez maksas
 • Norises vieta: Klātienē izglītības iestādē

Detektīvspēles laikā skolēni iepazīstas ar Imanta Ziedoņa biogrāfiju un izzina sevi, darbojoties individuāli un komandā. Kultūrizglītības nodarbībā īpašs uzsvars likts uz to, cik dažādas var būt cilvēka personības, īpaši Imanta Ziedoņa. Nodarbība klases telpā norit dažādās stacijās, kuras katra veltīta kādai no Imantam Ziedonim nozīmīgām dzīves jomām – darbs, daba, ceļš un paradokss. Detektīvs par Imantu Ziedoni iekļauts programmā “Latvijas skola soma”.

Kultūras kanona stunda Ziedoņa bibliotēkā

 • Klašu grupa: 9. - 12. klase
 • Cena: 5eur/skolēns, skolotājiem bez maksas
 • Norises vieta: Sporta iela 2, Rīgā
 • Darba laiks: d.d. 8.00 - 17.00

Izzinoši praktiska muzejpedagoģijas nodarbība par Imantu Ziedoni un Latvijas kultūras kanona vērtībām, kuras laikā skolēni veic vairāku līmeņu uzdevumus. Skolēni papildina savas zināšanas par kultūras kanona vērtībām, analizē un interpretē informāciju, kā arī radoši izpaužas kultūras kanona vērtībās – diskutē par vērtībām, kuras varētu pievienot Latvijas kultūras kanonam. Nodarbībā īpaši aktualizētas vērtības, kas saistītas ar Imantu Ziedoni.

E-izrāde Lāča Andreja stunda

 • Klašu grupa: 1. - 3. klašu grupa
 • Cena: Bez maksas
 • Norises vieta: Attālināti

Radoši izzinoša pasaka, kuras laikā atdzīvojas Imanta Ziedoņa pasaku tēli – Kroko un Suns Funs –, kā arī Ziedoņa muzeja krājuma atpazīstamākais priekšmets – Lācis Andrejs Upīts. E-Izrādē bērni iepazīstas ar dažādiem faktiem par Imantu Ziedoni un viņa daiļradi, kā arī citiem latviešu rakstniekiem un dzejniekiem. Mazie skatītāji gūst zināšanas par Imanta Ziedoņa kultūrvēsturisko mantojumu, kas atrodas dzejnieka vasaras mājā Murjāņos.

Izbraukuma izlaušanās spēle Blēņas un pasakas

 • Klašu grupa: 5. - 12. klase
 • Cena: 5eur/skolēns, skolotājiem bez maksas
 • Norises vieta: Klātienē izglītības iestādē

Izbraukuma izlaušanās spēle ietērpta trīs pārvietojamās lādēs, kurās iekšā slēpjas dažādi uzdevumi. Spēles laikā skolēni šos uzdevumus veic komandās, un katra komanda risina savus uzdevumus, kuri balstīti Imanta Ziedoņa pasakās – Uz Pasaka, Pasaka, kurā dzen un piedzen un Putekļa briesmīgie piedzīvojumi. Skolēni padziļināti iepazīst Imanta Ziedoņa pasakas, veicina lasītprasmi un izzina rakstnieka vērtības. Savstarpēji saistītie uzdevumi attīsta caurviju prasmes – lasītprasmi, radošumu, sadarbību un līdzdalību.

Izlaušanās spēle Blēņas un pasakas

 • Klašu grupa: 5. - 12. klase
 • Cena: 5eur/skolēns, skolotājiem bez maksas
 • Norises vieta: Sporta iela 2, Rīgā
 • Darba laiks: d.d. 8.00 - 17.00

Izzinošā izlaušanās spēle veidota pēc escape room principa, kur skolēniem jāveic dažādi savstarpēji saistītu uzdevumu virknējumi, kas attīsta caurviju prasmes – lasītprasmi, radošumu, sadarbību un līdzdalību. Izlaušanās spēles laikā skolēni šos uzdevumus veic trīs izlaušanās istabās, kuras balstītas trīs Imanta Ziedoņa pasakās – Kroko un Dils, Pasaka par Pogu un Pasaka, kurā spēlējas, spēlējas, kamēr sāk spēlēt. Ar jautājumu un atbilžu spēli nodarbības ievaddaļā skolēni papildina zināšanas par Imanta Ziedoņa personību un daiļradi.

Radošā rakstīšana

 • Klašu grupa: 8. - 12. klase
 • Cena: 5eur/skolēns
 • Norises vieta: Attālināti vai klātienē izglītības iestādē
 • Darba laiks: d.d. 8.00 - 17.00

Nodarbībā jaunieši iepazīstas ar Imanta Ziedoņa literāro daiļradi, tās mantojuma būtisko daļu – epifānijām, kas ir paša autora radīts īsās prozas žanrs. Nodarbība sastāv no pieciem uzdevumiem, ietverot individuālu darbu, arī darbu grupās, kā arī pašrefleksiju. Skolēnu ceļa biedrs ir fonda Viegli mūziķe Māra Upmane-Holšteine, kas ar video starpniecību dalās ar dažādiem radošās rakstniecības paņēmieniem. Lasot un iedvesmojoties no Imanta Ziedoņa epifānijām, skolēni rada paši savas epifānijas.

Mūzikas un dzejas ceļš

 • Klašu grupa: 7. - 12. klase
 • Cena: 5eur/skolēns, skolotājiem bez maksas
 • Norises vieta: Attālināti vai klātienē izglītības iestādē
 • Darba laiks: d.d. 8.00 - 17.00

Interaktīvajā nodarbībā jaunieši iepazīstas ar mūzikas un dzejas mijiedarbību – Imanta Ziedoņa dzeju un fonda Viegli mūziku, kas ierakstīta kopā ar Vidzemes kamerorķestri. Nodarbību caurvij video stāsti, kuros fonda Viegli mūziķi Renārs Kaupers un Jānis Holšteins-Upmanis iepazīstina jauniešus ar dažādiem faktiem par mūziku, dzeju un dziesmas kā vienota skaņdarba tapšanu. Nodarbības vadītājs skolēnus aicina piedalīties diskusijās un veikt dažādus uzdevumus. Skolēni gūst zināšanas par orķestri, mūzikas instrumentiem, dzejas un mūzikas tapšanas procesu, kā arī veicina jaunradi.

Es un Imants Ziedonis “Dzirnakmeņos”

 • Klašu grupa: 8. - 12. klase
 • Cena: 4eur/skolēns
 • Norises vieta: Attālināti
 • Darba laiks: d.d. 8.00 - 17.00

Nodarbība skolēniem sniedz iespēju iepazīt savu un Imanta Ziedoņa personību vienlaikus divās vidēs – virtuālā un reālā. Tā sastāv no četriem posmiem, kuros dalībnieki strādā individuāli un komandā, piedalās grupu diskusijās un veic pašrefleksiju. Sākotnēji jaunieši piedzīvo interaktīvu spēli un refleksiju par filmu “Dzirnakmeņi”, pēc tam nokļūst virtuālajā Ziedoņa muzejā (e-Dzirnakmeņi), kurā, darbojoties komandās, jāatrisina kāds Ziedoņa vasaras mājas noslēpums. Noslēgumā jaunieši lasa kādu I. Ziedoņa literāro darbu un veido savu pašportretu.

Nodarbība tapusi, pateicoties Valsts Kultūrkapitāla fonda (VKKF) atbalstam.

Klases stunda Ziedoņa muzejā

 • Klašu grupa: 9. - 12. klase
 • Cena: 5eur/skolēns, skolotājiem bez maksas
 • Norises vieta: Imanta Ziedoņa muzejs Dzirnakmeņi Murjāņos
 • Darba laiks: septembris, iepriekš piesakoties

Nodarbībā Ziedoņa muzejā Murjāņos skolēni iepazīstas ar Imanta Ziedoņa vasaras māju Dzirnakmeņi un tās apkārtni. Tā ir vieta un laiks klases kolektīvam ar radošām aktivitātēm un jēgpilnām sarunām. Nodarbības mērķis ir radīt priekšstatu par Imanta Ziedoņa personību, daiļradi, attīstīt radošo domāšanu un veicināt klases biedru savstarpējo sadarbību.

Darba kolektīviem, ģimenēm un draugu kompānijām pieejamas visas Ziedoņa klases nodarbības. Sazinies ar mums, lai sarunātu vēlamo nodarbības laiku, rakstot uz ziedonaklase@fondsviegli.lv vai zvanot +371 26295530, +371 29194902.

Iespējams iegādāties arī fonda Viegli dāvanu kartes.