Path 12
Piedāvājums
klasēm

Izbraukuma izlaušanās spēle Blēņas un pasakas

 • Klašu grupa: 5. – 12. klase
 • Cena: 5 eur/skolēns, skolotājiem bez maksas
 • Norises vieta: Klātienē izglītības iestādē

Izbraukuma izlaušanās spēle ietērpta trīs pārvietojamās lādēs, kurās iekšā slēpjas dažādi uzdevumi. Spēles laikā skolēni šos uzdevumus veic komandās, un katra komanda risina savus uzdevumus, kuri balstīti Imanta Ziedoņa pasakās – Uz Pasaka, Pasaka, kurā dzen un piedzen un Putekļa briesmīgie piedzīvojumi. Skolēni padziļināti iepazīst Imanta Ziedoņa pasakas, veicina lasītprasmi un izzina rakstnieka vērtības. Savstarpēji saistītie uzdevumi attīsta caurviju prasmes – lasītprasmi, radošumu, sadarbību un līdzdalību.

Izlaušanās spēle Blēņas un pasakas

 • Klašu grupa: 5. – 12. klase
 • Cena: 5 eur/skolēns, skolotājiem bez maksas
 • Norises vieta: Sporta iela 2, Rīgā
 • Darba laiks: d.d. 8.00 – 17.00

Izzinošā izlaušanās spēle veidota pēc escape room principa, kur skolēniem jāveic dažādi savstarpēji saistītu uzdevumu virknējumi, kas attīsta caurviju prasmes – lasītprasmi, radošumu, sadarbību un līdzdalību. Izlaušanās spēles laikā skolēni šos uzdevumus veic trīs izlaušanās istabās, kuras balstītas trīs Imanta Ziedoņa pasakās – Kroko un Dils, Pasaka par Pogu un Pasaka, kurā spēlējas, spēlējas, kamēr sāk spēlēt. Ar jautājumu un atbilžu spēli nodarbības ievaddaļā skolēni papildina zināšanas par Imanta Ziedoņa personību un daiļradi.

Radošā rakstīšana

 • Klašu grupa: 8. – 12. klase
 • Cena: 5 eur/skolēns
 • Norises vieta: Attālināti vai klātienē izglītības iestādē
 • Darba laiks: d.d. 8.00 – 17.00

Nodarbībā jaunieši iepazīstas ar Imanta Ziedoņa literāro daiļradi, tās mantojuma būtisko daļu – epifānijām, kas ir paša autora radīts īsās prozas žanrs. Nodarbība sastāv no pieciem uzdevumiem, ietverot individuālu darbu, arī darbu grupās, kā arī pašrefleksiju. Skolēnu ceļa biedrs ir fonda Viegli mūziķe Māra Upmane-Holšteine, kas ar video starpniecību dalās ar dažādiem radošās rakstniecības paņēmieniem. Lasot un iedvesmojoties no Imanta Ziedoņa epifānijām, skolēni rada paši savas epifānijas.

Mūzikas un dzejas ceļš

 • Klašu grupa: 7. – 12. klase
 • Cena: 5 eur/skolēns, skolotājiem bez maksas
 • Norises vieta: Attālināti vai klātienē izglītības iestādē
 • Darba laiks: d.d. 8.00 – 17.00

Interaktīvajā nodarbībā jaunieši iepazīstas ar mūzikas un dzejas mijiedarbību – Imanta Ziedoņa dzeju un fonda Viegli mūziku, kas ierakstīta kopā ar Vidzemes kamerorķestri. Nodarbību caurvij video stāsti, kuros fonda Viegli mūziķi Renārs Kaupers un Jānis Holšteins-Upmanis iepazīstina jauniešus ar dažādiem faktiem par mūziku, dzeju un dziesmas kā vienota skaņdarba tapšanu. Nodarbības vadītājs skolēnus aicina piedalīties diskusijās un veikt dažādus uzdevumus. Skolēni gūst zināšanas par orķestri, mūzikas instrumentiem, dzejas un mūzikas tapšanas procesu, kā arī veicina jaunradi.

Es un Imants Ziedonis “Dzirnakmeņos”

 • Klašu grupa: 8. – 12. klase
 • Cena: 5 eur/skolēns
 • Norises vieta: Attālināti
 • Darba laiks: d.d. 8.00 – 17.00

Nodarbība skolēniem sniedz iespēju iepazīt savu un Imanta Ziedoņa personību vienlaikus divās vidēs – virtuālā un reālā. Tā sastāv no četriem posmiem, kuros dalībnieki strādā individuāli un komandā, piedalās grupu diskusijās un veic pašrefleksiju. Sākotnēji jaunieši piedzīvo interaktīvu spēli un refleksiju par filmu “Dzirnakmeņi”, pēc tam nokļūst virtuālajā Ziedoņa muzejā (e-Dzirnakmeņi), kurā, darbojoties komandās, jāatrisina kāds Ziedoņa vasaras mājas noslēpums. Noslēgumā jaunieši lasa kādu I. Ziedoņa literāro darbu un veido savu pašportretu.

Nodarbība tapusi, pateicoties Valsts Kultūrkapitāla fonda (VKKF) atbalstam.

Klases stunda Ziedoņa muzejā

 • Klašu grupa: 9. – 12. klase
 • Cena: 5 eur/skolēns, skolotājiem bez maksas
 • Norises vieta: Imanta Ziedoņa muzejs Dzirnakmeņi Murjāņos
 • Darba laiks: septembris, iepriekš piesakoties

Nodarbībā Ziedoņa muzejā Murjāņos skolēni iepazīstas ar Imanta Ziedoņa vasaras māju Dzirnakmeņi un tās apkārtni. Tā ir vieta un laiks klases kolektīvam ar radošām aktivitātēm un jēgpilnām sarunām. Nodarbības mērķis ir radīt priekšstatu par Imanta Ziedoņa personību, daiļradi, attīstīt radošo domāšanu un veicināt klases biedru savstarpējo sadarbību.

Darba kolektīviem, ģimenēm un draugu kompānijām pieejamas visas Ziedoņa klases nodarbības. Sazinies ar mums, lai sarunātu vēlamo nodarbības laiku, rakstot uz ziedonaklase@fondsviegli.lv vai zvanot +371 26295530, +371 29194902.

Iespējams iegādāties arī fonda Viegli dāvanu kartes.