Path 12

Starptautiska pieredzes apmaiņa Norvēģijā par kultūras produktu radīšanu bērnu un jauniešu auditorijai

2022. gada 22. septembris

Līdz ar projekta “Es, cilvēks, pasaulē” laikmetīga kultūras procesa veicināšanas instruments uzsākšanu ne tikai strādājam ar bērniem un jauniešiem Latvijā un gatavojamies atklāt nākamos sienas gleznojumus, bet arī devāmies pieredzes apmaiņā uz Norvēģiju.

Septembra sākumā apciemojām projekta partnerus Nordland reģiona kultūras skolas somas (gluži kā programma Latvijas skolas soma) komandu. Turpmāk tēžveidīgi apkopoti jaunieguvumi un pārdomas par Norvēģijā piedzīvoto.

Interesanti fakti par Norvēģu kultūras skolas somas programmu (Kultur, Miljø og Folkehelse Den kulturelle skolesekken i Nordlan):
katrā reģionā ir sava Kultūras skolas somas komanda, kas sagatavo īpašu programmu skolēniem – divi līdz trīs kultūras notikumi mācību gadā;
programma ir lielākais mākslinieku darba devējs kultūras jomā;
programma nepielāgojas mācību saturam, taču ietver lielās mācību satura tēmas – vienlīdzība, demokrātija un citas;
finansējums Kultūras skolas somai nāk no Nacionālās loterijas (kā Latvijā – Latvijas Loto izloze).

Dažas idejas un pārdomas darbam ar jauniešiem kultūrizglītībā:
pieredzot literatūru, var arī dodot iespēju praktiski piedzīvot uzrakstīto – gatavot stāstos minētos ēdienus, pieredzēt tos darbus, ko darījuši cilvēki stāstā atainotajos laikos. Mūsdienīgi runāt par literatūru caur laika ritējumu un varoņu piedzīvojumiem;
 darba procesu veidot kā spēli – jo vairāk piedzīvo ar dažādām maņām, jo vairāk atceras;
vēsturisku personu iespējams pieredzēt arī caur arhitektūru un interjeru. Izcils piemērs – Knuta Hamsuna centrs un tā dizains;
kultūras institūcijas ir vērtīga vieta godīgām sarunām ar jauniešiem par kultūras vērtībām un notikumiem.

Interesanti fakti par Norvēģijas izglītības sistēmu:
► pamatskolas izglītība ilgst 10 klases, un skolas gaitas bērni uzsāk sešu gadu vecumā;
► vidējais skolēnu skaits norvēģu skolā ir ap 400;
► pirmā skolas diena šeit nav tādi svētki kā mums, un dāvināt dāvanas vai ziedus skolotājiem nav ierasta lieta;
► likums nosaka, ka, ja klasē ir vairāk nekā 20 skolēni, ar to jāstrādā diviem skolotājiem.
► lai arī Norvēģija asociējas ar labklājīgu valsti, kopš pavasara notiek skolotāju streiks, lai paaugstinātu atalgojumu. Arī skolotāju trūkums ir liela problēma.

Atziņas par Norvēģijas kultūras skolas somu:
► mākslinieki piesakās īpašā sistēmā, un tad komanda, kuras sastāvā ir Kultūras skolas somas pārstāvji, skolotāji un skolēni, tos izvērtē un izvēlas mācību gada programmai;
► katrā reģiona komandā katrs atbild par savu jomu – kultūras mantojumu, mūziku, literatūru, teātri un vizuālo mākslu;
► virtuālās realitātes tehnoloģijas izmantošana asociējas ar attīstītas valsts kultūras pieredzi, taču arī Norvēģijā tās izmantošana vēl tiek iepazīta;
► norvēģus patīkami pārsteidza Ziedoņa klases izbraukuma izlaušanās spēle. Tas patīkami ceļ pašapziņu un turpinās mūsu ceļu pasaulē!

Pārdomas par norvēģu mākslu, muzejiem un kultūru kopumā:
► Norvēģijā jau kopš 90. gadu sākuma ierasts mākslas objektus izvietot brīvdabā, tādejādi cilvēki, kas dodas piedzīvot dabu, piedzīvo arī mākslu un otrādi;
► jūnija sākumā Oslo atvērts jauns Nacionālais mākslas muzejs (Nasjonalmuseet) apvienota mākslas vēsture, konceptuālā un laikmetīgā māksla. Gandrīz katrā telpā iespējams darboties bērniem, kas šķiet ļoti loģiski un organiski;
Deichman Bjørvika jeb Oslo bibliotēka 2021. gadā atzīta kā pasaules labākā publiskā bibliotēka. Veidota tā, lai būtu pieejama un atvērta visiem un mazinātu sociālo nevienlīdzību (pieejamas šujmašīnas, mūzikas ierakstu studijas, kinozāles, daudzveidīga bērnu zona un citas iespējas ikvienam).

Iespaidi par muzeju un mākslas pieredzi Oslo:
► novērojām, ka Edvarda Munka (Munchmuseet) muzeja ekspozīcija atkarīga no interpretācijas. Lai arī Edvarda Munka dzīve bijusi trauksmaina un nomācoša, mākslinieka muzejs iedvesmo un rada pozitīvas emocijas – interesanti, interaktīvi, izzinoši un jau atkal – ļoti padomāts par mazajiem muzeja apmeklētājiem;
► lai arī E. Munka muzeja krājums eksponēts aiz stikla, tas interpretēts un padarīts interaktīvs. Telpa veidota tā, it kā Munka kungs būtu jau pirms kāda laika izgājis no savas mājas un atnākušie var pasēdēt viņa istabās. Interaktīvie objekti ļauj darboties, klausīties, zīmēt iesaista un ieinteresē visus vecumus;
► privātā kolekcionāra Astrupa Fērnlija Modernās mākslas muzejā (Astrup Fearnley Museet) ne tikai redzama iespaidīga un pasaulīga pamatekspozīcija un mainīgas izstādes, bet arī katru svētdienu notiek darbnīcas ģimenēm. Laikmetīgās mākslas darbnīcu tēmas mainās katru mēnesi, un darbnīcas metodes ir citādas katru nedēļu.

Imanta Ziedoņa fonds Viegli, Ziedoņa klase realizē projektu “Es, cilvēks, pasaulē” laikmetīga kultūras procesa veicināšanas instruments (projekta Nr. EEZ/2021/1/28) ar Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2014. – 2021. gada perioda programmas Vietējā attīstība, nabadzības mazināšana un kultūras sadarbība atklātā konkursā Atbalsts profesionālās mākslas un kultūras produktu radīšanai bērnu un jauniešu auditorijai gūto atbalstu.

Strādājam kopā zaļai, konkurētspējīgai un iekļaujošai Eiropai!