Path 12

Zīle Ziemele “Kopā”

2022. gada 18. jūlijs

Darbs tapis šajā pavasarī, lasot Imanta Ziedoņa grāmatu bērniem Es, cilvēks pasaulē.

Ziedonis grāmatā izskaidro, tādus jēdzienus kā DZĪVĪBA, LAIKS, AUGŠANA, ATTĪSTĪŠANĀS, ATTIECĪBAS, DARBS, unn citus. Grāmata ir kā ceļvedis, kas izskaidro dzīves pamatus, mudina attīst, kopt sevi un savu zemi, saglabāt tās mantojumu.

Iepazīstot Talsu pilsētu, tās vēsturi un cilvēkus, kas te dzīvojuši un dzīvo, interesi radīja kāds neparasts un Talsiem būtisks cilvēks – Tīcs Dzintarkalns (1874–1937), kas savu dzīvi ar pilnu atdevi veltījis šai mazpilsētiņai Kurzemē. Skolotājs, novadpētnieks, Talsu muzeja izveidotājs un arī dievturis, kas neparasti iekārtoja savu māju Dzintari Talsu pievārtē.

Viņa personība ļoti uzrunāja ar savu darbīgumu, interesi par latvisko kultūru un senatni. Tīca dzīve gandrīz vai šķiet kā uzskatāms piemērs tam, uz kādu dzīves veidu aicina Ziedonis savā grāmatā Es, cilvēks pasaulē.

Murāļa kompozīcija tapusi, iedvesmojoties no Tīca Dzintaru mājas sienu gleznojumiem, kuros attēlotas dažādas pasakas un mitoloģiski sižeti. Sienu gleznojumu  autors – mākslinieks Kārlis Sūniņš, kurš vairāk pazīstams kā akvarelists, arī dzimis Talsu pusē.

“Murālis tiks īstenots uz ēkas fasādes, kurā atrodas Talsu Dzimtsarakstu nodaļa un arī Talsu Mākslas skola. Ēkā apskatāmi  trīs gleznotājas Lidijas Auzas lielformāta sienas panno, kas radīti speciāli Dzimtsarakstu nodaļas telpām un poētiski vēsta par laulību un Talsiem. Darbos sajutu Tālo austrumu kultūrai raksturīgu minimālismu, formas abstrakciju. Strādājot ar  ideju skicēm, ņēmu vērā šo noskaņu un turpināju risināt Auzas tēmu par laulības saitēm.”

Fasādes labā puse sadalās trīs sižetos,  kreisajā pusē attēlots liels kamols.

Augšējā labajā stūrī attēlota sensena pasaka par Ēdeni. Tēli veidoti no latvju rakstu zīmēm, apvienojot tos ar motīviem no Dzintaru mājas sienas gleznojumiem, veidojot dialogu un paplašinot dažādu zīmju interpretācijas lauku.

Jumis – auglības zīme šeit attēlo arī pirmos cilvēkus – Ādamu un Ievu, vīrieti un sievieti.

Zelta Ābele, Dzintaru mājā vairākkārt attēlots motīvs – interpretēts kā Dzīvības koks.

Zalktis – gudrības, zintniecības zīme un arī kā čūska (Velns), kas piemānija pirmos cilvēkus, aicinot tos ēst no Laba un Ļauna atzīšanas koka, lai arī tas bija aizliegts.

Dieva zīme – trīsstūris ar atvērtu apakšējo malu.

Fasādes apakšējais labais stūris viscaur tumšs, tā vidū attēlots  neliels debess spīdeklis, atgādinot par to, ka esam Pasaulē – zem Saules, un visapkārt īstenībā ir ļoti tumšs, daudz nezināma. Saule kā kronis, kā Zelta Ābeles ābols.

Starp pirmo un otro stāvu attēlots  Talsu senpils atspīdums ezerā. Pils, kā vēsta teikas, nogrimusi ezerā, burvestību dēļ. Vēsturiski  Talsu pilskalnā tiešām bijusi senā kuršu pils, šobrīd pilskalns apaudzis ar ābelēm.

Kamols, kompozīcijas centrs, nes vairākas nozīmes, bet pamatā ir tēls, kas ietver visu cilvēces kopīgo pieredzi, stāstu no pirmsākuma, kā arī raksturo cilvēka būtību,” detalizētos darbu apraksta māksliniece Zīle Ziemele.

“Kad cilvēks aug ne tikai augumā, bet aug viss un visādi, tad saka, ka cilvēks ATTĪSTĀS.  Cilvēks tīsta vaļā savas spējas, savu gudrību, savu sirsnību, visas savas DOTĪBAS. Un ierauga, un pats nevar vien nobrīnīties, cik daudz viņā ietīstīts…Un kad visas šīs ĪPAŠĪBAS, kas tevī ir iekšā, tu attīsti vaļā un pats ieraugi, kas tevī ĪPAŠS bijis slēpts un ietīstīts, kad tu sevi attīsti vaļā un saproti, cik tu esi tāds, šāds, šitāds vai šitentāds, tad tu vari pie tā, kas tev ir, kaut ko vēl pietīt klāt. Tu vari pietīt klāt kaut ko tādu, kā tev trūkst. MĀCĪŠANĀS ir tīstīšanās vaļā un kaut kā laba pietīstīšana sev klāt.”

(Imants Ziedonis, Es, cilvēks, pasaulē, 1993.)

Imanta Ziedoņa fonds Viegli, Ziedoņa klase realizē projektu “Es, cilvēks, pasaulē” laikmetīga kultūras procesa veicināšanas instruments (projekta Nr. EEZ/2021/1/28) ar Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2014. – 2021. gada perioda programmas Vietējā attīstība, nabadzības mazināšana un kultūras sadarbība atklātā konkursā Atbalsts profesionālās mākslas un kultūras produktu radīšanai bērnu un jauniešu auditorijai gūto atbalstu.

Strādājam kopā zaļai, konkurētspējīgai un iekļaujošai Eiropai!